top of page

Hiroaki Fukumoto

Iaido 5 Dan, Kendo 4 Dan

Hiroaki Fukumoto
bottom of page